Lemezvilag.hu
Ajánlatkérés

Megérkezett a CSOK Plusz 2024.

Ha két pontban kellene összefoglalni a CSOK Plusz 2024 lényegét, akkor nincs szó másról, mint

 • egy államilag kamattámogatott, legfeljebb 3%-os fix kamatozású, legfeljebb 50 milliós összegű lakáshitelről,
 • a hozzá járó 10-10 millió forintos tartozás-elengedésről, amelyet a második és harmadik újonnan születő vagy örökbefogadott gyermek után enged el az említett hitelből az állam.

Egy piaci kamatozású lakáshitelhez képest tehát az alacsonyabb törlesztőrészlet és a futamidő során esetlegesen nagy összegben csökkenő tartozás teszi vonzóvá a CSOK Pluszt azon házaspárok számára, akik újonnan vállalnak gyermeket (a már úton lévő legalább 12 hetes magzatot is ideértve). A CSOK Plusz 2024 szabályait az alábbi táblázat foglalja össze, a támogatás részleteit fejtjük ki az alábbiakban.


 

CSOK Plusz törlesztőrészlete, a CSOK Plusz 2024 hitel feltételei

Az alábbi táblázat összehasonlítja a CSOK Plusz törlesztőrészletét (a 10 milliós hitel-elengedés nélkül) egy 8%-os piaci kamatozású lakáshitelével. Látható: havi több tízezer forinttal lehet alacsonyabb a CSOK Plusz törlesztőrészlete. A CSOK Plusz hitel abban is eltér a piaci hitelektől, hogy speciális kondíciói vannak:

 • Alacsony fix kamat: a hitelfelvevők a kamattámogatás időszakában, valamint a futamidő első évében legfeljebb 3 százalékos mértékű kamatot fizetnek (ez lehetőséget ad arra, hogy a bankok alacsonyabb kamatot is alkalmazhassanak, akár versenyezve egymással a hitelfelvőkért)
 • Csak kamattörlesztés az első évben: az első évben csak kamatot kell törleszteni: a kölcsön tőketörlesztését csak a folyósítás napját követő 13. hónaptól kell megkezdeni.
 • Egyéves törlesztés-szüneteltetés: a hitelfelvevők a törlesztés szüneteltetésére jogosultak 12 hónapra a kölcsönkérelem benyújtását követően a várandósság legalább 12. hetét elsőként betöltő magzatuk vagy elsőként megszületett gyermekük után, ha a várandósság a kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában vagy azt követően fennállt, vagy a kölcsönkérelem benyújtását követően az általuk közösen elsőként örökbefogadott gyermek után, ha az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönkérelem benyújtását követően válik véglegessé. A tőketartozást sem a törlesztés szüneteltetés ideje alatt, sem annak lejártát követően nem lehet a szüneteltetés ideje alatt nem teljesített kamat összegével megnövelni.
 • Korlátozott kezdeti költségek: a hitelintézet az igénylőktől a kölcsön igénylésével és folyósításával összefüggésben mindösszesen legfeljebb az igényelt kölcsönösszeg 0,75 százalékának megfelelő, de a 300 000 forintot meg nem haladó díjat kérhet – ez nem tartalmazza az értékbecslés és a helyszíni szemle díját.
 • Korlátozott előtörlesztési díj: A kölcsön előtörlesztése esetén az érvényesített költségek mértéke nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1%-át.

Nem a CSOK Plusz sajátosságaként, hanem egy MNB-rendelet formájában december közepén eldőlt, hogy a főszabályként régóta ismert 20%-kal ellentétben 2024. január 1-jétől akár 10%-os önerővel is felvehetnek lakáshitelt azok, akik a hitelkérelem benyújtásának napjáig nem töltötték be a 41. életévüket, és nem rendelkeznek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel más ingatlanban.

A CSOK Plusz kölcsönre bármelyik igénylő csak egy alkalommal jogosult, ideértve azt az esetet is, ha a már igénybe vett kölcsönt visszafizették. Ha valaki a korábbi CSOK-hitelt már igénybe vette, akkor a már igénybe vett kamattámogatás visszafizetése és a kamattámogatás megszüntetése esetén igényelheti csak a CSOK Pluszt. A korábban igénybe vett CSOK nem akadály, de a megelőlegezett (vagyis előre vállalt gyerekre felvett) CSOK korábbi igénybevétele esetén csak akkor vehető fel a hitel, ha az akkori gyerekvállalás teljesült vagy a gyermekvállalás sikertelensége esetén a támogatást visszafizették. A CSOK-nál korábban vállalt bentlakási kötelezettséget minden esetben a CSOK Plusszal érintett lakásban kell teljesíteni.


 

Kinek jár a CSOK Plusz? Ki igényelheti a CSOK Pluszt 2024-ben?

Olyan nagykorú házaspár veheti igénybe, amelyben a feleség a hitelkérelem benyújtásának időpontjában még nem töltötte be a 41. életévét. A kölcsönt a házastársak kizárólag együttesen igényelhetik, mindketten támogatott személlyé válnak, más adós nem vonható be.  2025. december 31-éig a 41. életévre vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában legalább a 12. hetet betöltött várandósság fennáll.

A kölcsön felvételének a feltétele a büntetlen előélet és köztartozásmentesség vagy az 5000 forintot meg nem haladó köztartozás. Legalább az egyik igénylőnek 30 napnál nem régebbi okirattal igazolnia kell, hogy a kölcsönigénylés pillanatában tb-jogviszonnyal rendelkezik, és legalább 2 éve folyamatosan rendelkezik (akár külföldi) társadalombiztosítással. Ebben legfeljebb 30 nap megszakítás lehet, és a felsőoktatási tanulói jogviszony is beszámítható, illetve az is, ha gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül az igénylő, vagy ha megváltozott munkaképességű személynek minősül. Nem magyar állampolgár részére a kölcsön a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható, ha Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

Az igénylők a központi hitelinformációs rendszerben (KHR) nem rendelkezhetnek nyilvántartott tartozással, vagy azt 1 évnél régebben kiegyenlítették – írja elő a rendelet.

CSOK Plusz használt lakásra, új lakásra – korszerűsítésre és telekre NEM

A CSOK Plusz felhasználási lehetősége széleskörű, ugyanis Magyarország területén lévő lakás vagy egylakásos lakóépület (családi ház)

 • építéséhez,
 • vásárlásához,
 • lakás megvásárlásával egybekötött bővítéséhez vagy
 • meglévő lakás bővítéséhez

egyaránt felhasználható, ugyanakkor bővítéssel nem járó szimpla korszerűsítésre, felújításra, illetve telekvásárlásra nem. A hitel lakás vételárának megfizetésére vagy a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségekre igényelhető és használható fel. Nem vehető igénybe a kölcsön, ha az igénylő az általa 5 éven belül elidegenített lakás tulajdonjogát kívánja így visszavásárolni. A CSOK Plusz újdonsága, hogy

A HITEL ÉS A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE FÜGGETLEN ATTÓL, MILYEN HITELCÉLRA, ILLETVE ÚJ VAGY HASZNÁLT INGATLANRA HASZNÁLJÁK-E FEL.